Sinema

Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk,

Detay
Halk Dansları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri

Detay
Serbest Zaman

Bu etkinlik planlama-çalışma-hatırlama bölümlerinden oluşur. Planlamada çocuğun karar

Detay
Dil Etkinliği

Türkçenin düzgün kullanımını sağlamak ve çevre etkileşimlerinikolaylaştırmak

Detay
Oyun

Oyun çocuğun yaşamı anlama yoludur. Oyun sırasında yapılan gözlemler aynı zamanda duygu ve

Detay
Müzik Sınıfları

Belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri

Detay